Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Chùm ảnh: Cuộc đạp xe rước Phật 35km của sức trẻ và lòng thành - Trang Tin Phật Tử Thanh Hóa

Chùm ảnh: Cuộc đạp xe rước Phật 35km của sức trẻ và lòng thành - Trang Tin Phật Tử Thanh Hóa

TP.HCM: Phật tử trẻ chùa Giác Tâm, Phước Hải diễu hành xe đạp mừng Phật đản - Trang Tin Phật Tử Thanh Hóa

TP.HCM: Phật tử trẻ chùa Giác Tâm, Phước Hải diễu hành xe đạp mừng Phật đản - Trang Tin Phật Tử Thanh Hóa

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2011

Đài Loan: Hơn 3 vạn người tham dự lễ Phật đản của hội Từ Tế - Trang Tin Phật Tử Thanh Hóa

Đài Loan: Hơn 3 vạn người tham dự lễ Phật đản của hội Từ Tế - Trang Tin Phật Tử Thanh Hóa

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2011

Ảnh và Video Hàn Quốc tưng bừng khai lễ hội Phật đản PL2555 - Trang Tin Phật Tử Thanh Hóa

Ảnh và Video Hàn Quốc tưng bừng khai lễ hội Phật đản PL2555 - Trang Tin Phật Tử Thanh Hóa

Trường đại gia ăn chay trường - Trang Tin Phật Tử Thanh Hóa

Trường đại gia ăn chay trường - Trang Tin Phật Tử Thanh Hóa

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Trường đại gia ăn chay trường - Trang Tin Phật Tử Thanh Hóa

Trường đại gia ăn chay trường - Trang Tin Phật Tử Thanh Hóa